Accueil  Table des Abréviations

T

t----tabo
tabo-tail
tail-tamb
tamb-tant
tant-tard
tard-tate
tate-taxe
taxe-teme
teme-tena
tena-tent
tent-terr
terr-test
test-tetr
tetr-the-
thea-theo
theo-thru
thry-tiga
tige-tira
tira-tire
tiri-toil
toil-tonc
tond-toqu
toqu-tort
tort-toui
toui-tour
tour-tous
tous-trac
trac-trai
trai-tran
tran-tran
tran-trap
trap-tred
tref-trem
tren-tria
tria-tric
tric-trin
trin-triq
triq-troc
troc-trop
trop-trou
trou-tuer
tuer-turg
turi-typo
tyra-tzet